Medlemsansökan
MEDLEMSANSÖKAN MOOSE-NET POKERKLUBB


För att kunna erhålla ett provmedlemskap i klubben måste du rekommenderas av en person som redan är medlem.

När din ansökan om provmedlemskap processats, vilket normalt sker inom 1-3 dagar från ansökningstillfället, så får du (om din ansökan tillstyrkts) tillgång till hemsidans alla funktioner.

Som provmedlem är du berättigad till provspel under tre månader. Efter detta tillstyrker eller avslår styrelsen din begäran om fullt medlemskap.

Medlemsavgiften ska betalas in på BankGiro 5758-2439 och med ditt namn som referens så snart som möjligt efter att du fått ditt meddelande med inloggningsuppgifter med mera från klubben. Du kan också betala medlemsavgiften kontant i klubblokalen i samband med ditt provspel.

Den erlagda årsavgiften återbetalas ej i fall ansökan avslås.

Medlemsavgiften är f.n. 200:-/kalenderår.

Styrelsen äger rätt att utan förklaring neka medlemsskap i föreningen.

Styrelsen äger också rätt att utan förvarning utesluta provmedlem/medlem som på ett eller annat sätt uppför sig i strid mot de regler och förordningar
som instiftats av styrelsen/föreningen.

Du går genom medlemsskapet också med på att ditt namn presenteras på hemsidan i medlemsmatrikel, resultatlistor samt artiklar.

Bord 1 i klubblokalen filmas kontinuerligt under spel och visas på klubbens hemsida (synligt endast för inloggade medlemmar). Inget filmat material sparas, allt är direktsänt. Kameran är monterad så att de tittande ej kan se dina kort. Genom denna ansökan medger du att du filmas under spel.

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Måste fyllas i.
Rekommenderad av *
Ditt förnamn *
Ditt efternamn *
Gatuadress *
Postnummer *
Ort *
Telefon
Mobil
E-postadress *
Födelsedatum (ÅÅMMDD) *
Har du spelat livepoker tidigare?
Är du intresserad av att jobba i styrelsen?
Är du intresserad av att fungera som klubbvärd vid seriespel o turneringar?
Ange det användar-id du vill ha på sajten *
Ange det lösenord du vill ha på sajten *

Klicka i inmatningsfältet, håll muspekaren över vänstra bilden och skriv in koden i inmatningsfältet.